Please wait
Llwytho .....

Ychwanegwch hyd at 5 o ffotograffau, fideo neu ffeiliau sain (uchafswm: 30mb yr un) i helpu i egluro'r broblem.

Dim deilydd yn adrodd

Codir y mater hwn heb feddiannydd adrodd.

*ee cyfyngiadau parcio neu fynediad cyfyngedig i faniau

NEU

*Os oes anifeiliaid anwes yn yr eiddo, rhowch fanylion
*Os oes larymau yn yr eiddo, rhowch fanylion
*Os oes cyfyngiadau parcio ger yr eiddo, rhowch fanylion